Unitat del dolor crònic -Physium System

És la unió de la teràpia manual i la teràpia per pressió negativa amb ventoses, ideal en dolors crònics, cicatrius postquirúrgiques.
A través de ventoses calibrades a una pressió i temps amb una superfície determinada, s'aconsegueix treballar a nivell profund, és a dir, a nivell de fàscia, de manera indolora, no invasiva i segura. Produeix estímuls mecànics sobre el sistema múscul-conjuntiu, vascular, limfàtic i neurològic.

Indicacions

  • dolor crònic
  • cicatrius postquirúrgiques

Contraindicacions

  • Cicatrius no tancades.
  • Processos tumorals.
  • Funcionament de les visites
  • Setmanals al principi, després s'espaien en el temps.

Preu de la sessió

60

Preu del bono

250

(5 sessions)

6 meses caducidad
Les agradeceríamos que si no puede asistir el día y la hora convenidas nos lo comunique con 24h de antelación, de lo contrario se dará por realizado el servicio y se descontará de su bono.
Català