Pilates amb Màquines al Poblenou (Barcelona)

Va ser creat en els anys 20, per l'alemany Joseph Pilates, aquest mètode es basa en la realització d'una taula d'exercicis dissenyada amb l'objectiu d'obtenir el màxim rendiment de l'organisme minimitzant l'impacte en les articulacions i grups musculars.

És la coordinació de la ment i el cos a través de moviments naturals sota l'estricte control de la voluntat.

"Es sentirà bé en 10 sessions, es veurà millor en 20 sessions, i tindrà un cos nou en 30 sessions" Joseph Pilates

En el nostre centre impartim el mètode a mans de professionals formats adaptant-se així al pacient ia la seva patologia (si en té). Realitzem Pilates de sòl però també amb màquines.

Indicacions, contraindicacions i visites

El mètode Pilates és una tècnica que busca la perfecció del moviment gràcies a l'autocontrol de l'organisme. En conseqüència les millores obtingudes a través de la pràctica continuada d'aquest mètode s'experimenten a nivell global:

  • Millora l'alineació postural i corregeix els hàbits posturals incorrectes.
  • Augment de la flexibilitat, l'agilitat, el sentit d'equilibri i millora la coordinació de moviments.
  • Prevenció i recuperació de lesions.
  • Estimulació i reforç de la massa òssia.
  • Millora en la respiració i oxigenació muscular.
  • Harmonia entre cos i ment.
  • Aconsegueix un bon to muscular enfortint i tonificant el cos.

Com en qualsevol altra activitat física, en fer Pilates hem de parar atenció la manera en com realitzem l'exercici. Així que prèviament s'ha de fer una història clínica i una valoració del pacient per determinar com es van a realitzar els exercicis i quins exercicis pot fer el pacient. Per exemple, una persona amb hèrnia discal o pròtesis de maluc, haurà de fer canvis en els exercicis per poder adaptar al seu estat de salut.

L'ideal és realitzar aquest mètode unes 2-3 vegades a la setmana, primer començant per classes individuals i després si es vol es pot continuar amb classes col·lectives de màxim 4 persones (havent realitzat les individuals prèviament per adquirir un millor control i coneixement del seu cos).
Normes Generals
La assistència a classe es realitzarà amb roba còmoda. Les sabates es deixaran al vestidor i la classe es realitzarà descalços. Es prega l'ús de mitjons nets, s'aconsellen que siguin antilliscants.
Els mòbils han de romandre apagats o en mode silenci durant l'estada en l'estudi.
La durada de les classes és de 55 minuts. En cas d'arribar tard, el temps perdut es descomptarà de la sessió.

Cada alumne pertany a un grup concret i accepta l'horari assignat. Els horaris de les classes poden variar en funció de la demanda dels alumnes.

Se prega que els alumnes al costat del professor deixin ordenades la sala i les màquines per a les següents classes.
Es prega parlar en veu baixa en vestuaris i zones comunes per respectar el bon funcionament de la clínica.
Pagament
Els alumnes hauran d'abonar una única matrícula de 50 euros a l'inici de les classes.

Aquesta matrícula serà descomptada de l'última mensualitat si l'alumne avisa el centre en el pagament del mes anterior a la baixa.

Els pagaments de la mensualitat es realitzaran de l'1 al 5 de cada mes, i el centre comptar amb aquesta plaça si no ha estat abonat. S'abonarà en efectiu, targeta o transferència bancària (LES Kines ES81 0081 0635 1500 0116 8221, INDICAR NOM I MES).

El mes es paga íntegre, llevat que per la nostra part no hàgim pogut complir amb les classes.
Funcionament Classes
Si no pots venir a una classe, avisa'ns amb 24 hores d'antelació per poder oferir la teva plaça a algú que vulgui recuperar.

Acceptem de bona fe el poder recuperar les classes a les quals no assisteixi, previ avís de 24 hores, i només podran ser recuperades en horaris d'altres grups dins el termini límit de dos mesos i sempre que hi hagi disponibilitat en el grup. Per recuperar les classes que no has pogut assistir avisa'ns per informar-te de les places lliures. Les classes es poden recuperar amb antelació. En cas de no assistir a classe, no s'aplicarà cap descompte de la quota.

Si per absència del monitor no es pogués realitzar la classe, aquesta podrà ser recuperada sense data límit, només n'hi haurà prou l'acord del 50% dels integrants del grup o es descomptarà del mes en el cas de no poder ser recuperada.

En cas de coincidir dia festiu amb la classe de Pilates aquesta es perdrà, en compensació els mesos que tenen 5 setmanes costen el mateix que els mesos que tenen 4 setmanes.

Per donar-se de baixa de les classes col·lectives es prega fer-ho amb la major antelació possible (el dia 15 del mes anterior), per poder reubicar la gent si fos necessari.

Quan es produeixi una baixa abans de la finalització del període contractat, amb independència del motiu que la ocasioni, el centre NO reemborsarà cap quantitat prèviament abonada per l'usuari.

Go Massage pot fer modificacions en les classes o canviar un instructor sense previ avís.
Responsabilitat
La Direcció del centre declina tota responsabilitat sobre els accidents que es puguin produir a l'interior de les instal·lacions, pel seu mal ús i que no siguin causa de deficiències greus de les mateixes o negligència del personal del centre, estant obligat l'usuari per aquesta raó a actuar amb diligència deguda.

Practiquem una tècnica de Pilates segura i fiable, però com qualsevol altra activitat presenta riscos de lesió, el client ha d'estar conscient, especialment els que tinguin lesions preexistents, malalties o inhabilitats mèdiques, que Go Massage declina tota responsabilitat davant aquests riscos.

El client té l'obligació d'informar a Go Massage de qualsevol condició o inhabilitat física, que previnguessin o limitessin la seva participació en un exercici.

És aconsellable consultar a un metge abans de realitzar qualsevol exercici . Així mateix el primer dia que vénen en emplenar la història clínica ens han de posar al corrent de les lesions per adaptar al màxim els exercicis a les possibles patologies que tingués.

El client ha de saber que la instrucció implica el contacte físic de l'instructor al client per facilitar el procés d'ensenyament. El client ha d'informar el terapeuta si el contacte físic no li resulta desitjable o apropiat.

Go Massage no es fa responsable de la pèrdua o dany o sostracció de pertinences personals a l'interior de les seves instal·lacions.
Clases individuales
Per donar de baixa una classe individual fer-ho amb 24 hores d'antelació. En cas contrari es perd la classe no realitzada. Es podrà recuperar el mateix dia a una altra hora sempre que el centre tingui disponibilitat.

Els Bons individuals tenen una caducitat d'1 mes i mig en el cas de 5 classes i de 2 mesos en el cas de 10 classes des de la data d'adquisició.
Els alumnes hauran d´ abonar una única matrícula que correspon a un mes de fiaçza, que es retornarà al deixar les classes, sempre i quan s´avisi la primera setmana del mes anterior.

Horari matí

64desde

Horari matí fins a les 13:00

Una classe per setmana 64 €/mes
Dues classes per setmana: 114 €/mes

Horari tarda

77desde

A partir de les 13:00

Una classe per setmana: 77 €/mes
Dues classes per setmana: 127 €/mes

Classes individuals

50Desde

(50 minuts)

50 € per classe
Bono 5 classes 210 €
Bono 10 classes 400 €
Les agradeceríamos que si no puede asistir el día y la hora convenidas nos lo comunique con 24h de antelación, de lo contrario se dará por realizado el servicio y se descontará de su bono.
Català