Osteopatía en Poblenou (Barcelona)

L'osteopatia va ser desenvolupada per Andrew Taylor Still, metge i cirurgià americà al segle XIX. Actualment en molts punts d'Europa és un referent a l'hora d'escollir un tractament, malgrat tot a Espanya encara no està regulada..

La medicina osteopàtica es basa en un diagnòstic i tractament a través del contacte manual. Parla de la relació del cos físic, químic i emocional. S'utilitzen diferents tècniques manuals terapèutiques i consells com a activitat física, postura o d'alimentació per desbloquejar l'energia estancada, millorar la funció fisiològica creada per una lesió i així donar al cos un punt de suport per a la seva pròpia autocuració. Es tracten estructures musculo-esquelètiques, miofascials, vasculars, limfàtiques, neurals i viscerals, tractant així la malaltia i al cos en la seva globalitat física i psíquica.

Indicacions

Els pacients no necessiten venir a través de la recomanació d'un metge però sempre que es pugui es treballarà conjuntament amb ells o altres terapeutes de la salut. Pot ser complementària o totalment alternativa sinó s'ha trobat cap resultat.

Sempre es fa una història clínica preguntant la història i antecedents del pacient, seguida d'una exploració i acabant amb una valoració funcional i un tractament terapèutic.

Està indicada en...

Problemes relacionats amb el sistema múscul-esquelètic i nerviós deguts a l'edat, caigudes, accidents de trànsit, males postures ... com artrosi, hèrnies discals, fuetades cervicals, torticolis ...
Transtorns digestius, circulatoris, respiratoris com otitis, restrenyiment ...
Lesions esportives, preparatori a esdeveniments esportius o relaxació després d'ells, millora el rendiment esportiu, fa una bona posada a punt i recupera millor a l'esportista després de l'esforç inicial
Pre i postoperatori, millora les condicions per enfrontar-se a una operació i millora més ràpidament
Problemes de l'embaràs, trastorns pediàtrics.
Problemes ginecològics i urinaris
Estrès, cefalees i migranyes

Contraindicacions i funcionament de les visites

Els osteòpates tenen la responsabilitat de diagnosticar i derivar adequadament als pacients quan la condició del pacient requereix una intervenció terapèutica externa a la competència de l'osteòpata. També cal reconèixer l'existència d'enfocaments i tècniques concretes que estan contraindicades en condicions específiques. Condicions sistèmiques que constitueixen contraindicacions absolutes per a les tècniques directes
Sospita de trastorn hemorràgic
Episodis de sagnat prolongat
Farmacoteràpia anticoagulant sense una avaluació recent del tractament
Anomalies en la coagulació
Malalties del teixit conjuntiu congènites o adquirides que comprometen la integritat del teixit
Trastorns metabòlics, malalties metastàsiques i / o reumatoides on pugui haver un compromís de la integritat d'ossos, tendons, lligaments o articulacions

Condicions sistèmiques que constitueixen contraindicacions relatives per a les tècniques directes

Osteoporosi
Osteopènia

Contraindicacions absolutes per a l'aplicació específica i local de les tècniques directes Aneurisma aòrtic
Ferides obertes, trastorns de la pell, cirurgia recent
Hidrocefàlia aguda
Hidrocefàlia sense diagnòstic diferencial
Hemorràgia intracerebral aguda
Isquèmia cerebral aguda, incloent isquèmia transitòria
Sospita de malformació arteriovenosa cerebral
Aneurisma cerebral
Colecistitis aguda amb sospita de fuga o ruptura
Apendicitis aguda amb sospita de fuga o ruptura
Lesió cranial tancada aguda o subaguda
Hèrnia discal intervertebral aguda amb signes neurològics progressius
Sospita o evidència de compromís vascular
Sospita de compromís de l'artèria vertebral
Malformació congènita
Síndrome aguda de la cua de cavall
Implant de lent ocular (primer període postoperatori)
Glaucoma no controlat
Neoplàsia
Sospita de compromís ossi, com en l'osteomielitis, la tuberculosi òssia, etc., o risc de la mateixa

Contraindicacions absolutes per a l'aplicació específica i local del "thrust" o de la tècnica d'impuls
Tècnica específica sobre una articulació amb fixació interna quirúrgica
Ossos o articulacions amb estabilitat compromesa, com pot ocórrer en focus neoplàsics, malaltia metastàtica, artritis supurativa, artritis sèptica, malalties reumàtiques, osteomielitis, tuberculosi òssia, etc.
Fractura aguda
Hematoma o abscés ossi o intramuscular

Contraindicacions relatives per a l'aplicació específica i local del "thrust" o de la tècnica d'impuls

Hèrnia discal intervertebral
Distensió de lligaments en el lloc d'aplicació
Lesió aguda de fuetada cervical

Contraindicacions absolutes per a l'aplicació local de les tècniques indirectes, fluídicas, de balanç i reflexes

Hidrocefàlia aguda sense diagnòstic diferencial
Hemorràgia cerebral aguda
Accident vascular intracerebral agut
Sospita de malformació arteriovenosa cerebral
Aneurisma cerebral
Sospita de peritonitis aguda
Apendicitis aguda o una altra malaltia visceral amb sospita de fuga o ruptura
Lesió cranial tancada recent

Contraindicacions relatives per a l'aplicació local de les tècniques indirectes, fluídicas, de balanç i reflexes

Malaltia metastàtica
Neoplàsia
Lesió cranial tancada

Un cop desbloquejades les zones de rigidesa, d'estancament muscular, etc., el cos posa en marxa els seus mecanismes d'autoregulació del que implica una despesa energètica posterior. Després d'una primera sensació de lleugeresa, alleujament i potser de lleuger mareig, com una sensació flotant, és normal sentir-se bastant esgotat. La següent sensació pot ser un malestar general com si passéssim un procés gripal, difús. El cos comença a mobilitzar toxines que havien estat estancades per dirigir-les a les vies d'eliminació, alhora que el sistema propioceptiu es reorganitza. Totes aquestes reaccions poden durar dos o tres dies després de la primera visita. Passades dues setmanes el balanç del sistema neurovegetatiu s'haurà equilibrat. Per això les visites són espaiades un temps mínim en funció del tractament que s'hagi realitzat.

Les reaccions dependran de la cronicitat i gravetat dels símptomes i de la constitució del pacient. Seran més fortes les reaccions en pacient al·lèrgics o amb problemes més greus, mentre que altres pacients es sentiran alleujats des del primer moment.

La major part de problemes funcionals tractats amb osteopatia trobaran una evident millora a partir de la 2a o 3a sessió, encara que poden ser necessàries més visites per recuperar l'equilibri òptim en totes les estructures. Un cop solucionat, una revisió periòdica cada sis mesos o un cop l'any pot ser suficient com a prevenció i manteniment.
Condiciones sistémicas que constituyen contraindicaciones relativas para las técnicas directas
 • Osteoporosis
 • Osteopenia
Contraindicaciones absolutas para la aplicación específica y local de las técnicas directas
 • Aneurisma aórtico
 • Heridas abiertas, trastornos de la piel, cirurgia reciente
 • Hidrocefalia aguda
 • Hidrocefalia sin diagnóstico diferencial
 • Hemorragia intracerebral aguda
 • Isquémia cerebral aguda, incluyendo isquémia transitoria
 • Sospecha de malformación arteriovenosa cerebral
 • Aneurisma cerebral
 • Colecistitis aguda con sospecha de fuga o ruptura
 • Apendicitis aguda con sospecha de fuga o ruptura
 • Lesión cranial cerrada aguda o subaguda
 • Hernia discal intervertebral aguda con signos neurológicos progresivos
 • Sospecha o evidencia de compromiso vascular
 • Sospecha de compromiso de la arteria vertebral
 • Malformación congénita
 • Síndrome agudo de la cola de caballo
 • Implante de lente ocular (primer período postoperatorio)
 • Glaucoma no controlado
 • Neoplasia
 • Sospecha de compromiso óseo, como en la osteomielitis, la tuberculosis ósea, etc., o riesgo de la misma
Contraindicaciones absolutas para la aplicación específica y local del "thrust" o de la técnica de impulso
 • Técnica específica sobre una articulación con fijación interna quirúrgica
 • Huesos o articulaciones con estabilidad comprometidas, como puede ocurrir en focos neoplásicos, enfermedad metastásica, artritis supurativa, artritis séptica, enfermedades reumáticas, osteomielitis, tuberculosis ósea, etc.
 • Fractura aguda
 • Hematoma o absceso óseo o intramuscular

Preu de la sessió

49

(Durada 50 minuts)

Preu del bo

205

(5 sessions)

Català