Medicina Ayurvédica

Āyurvedaés la MEDICINA tradicional de la India. Serveix per tractar i equil.librar a les persones de forma holística a tots els nivells, físic i subtil per tractar i equil.librar a les persones de forma holística a tots els nivells, físic i subtil ( a nivel mental, emocional, energètic i espiritual) Aporta tractaments molt específics per cada persona basats no tan sols en el tipus de patología, sino tambè tenint en compte altres paràmetres com l´estació de l´any, els cicles circadians, la constitució personal, etc. És una ciencia que té més de 5000 anys d´antiguitat.
Ayurveda explica que l´univers està format per 5 principis bàsics que es denominen PANCAMAHABHUTAS (o els 5 grans elements) que son la Terra, l´Aigua, el Foc , l´Aire i l´Eter. Tots els objectes de l´univers son una combinació d´aquests 5 principis bàsics, és la diferencia de proporció de cadascun d´ells el que crea la diversitat d´objectes existents en l´univers amb les seves característiques diferenciades.

CONSULTA AYURVÈDICA

La consulta inicial inclou un exàmen complet del pacient que consisteix en una anamnesi inicial (per determinar el problema pel que va a la consulta i l´historial mèdic del pacient), un test constitucional que determinarà la proporció de dosha s que prevaleixen en el pacient (amb el fi d´ establir un tractament individualitza t adapt at a la const itució de la persona), i un exàm en exploratori que inclou el di agnòstic del pols i la llengua, així com la pell, el cabell i l´anàlisi facial. En base a aquest exàmen inicial el terapeuta identificarà els transtorns, i recomanarà una sèrie de tractaments ayurvèdics i/o donarà indicacions o pautes a seguir pel que el paient apliqui a la seva vida quotidiana amb l´objectiu de disminuir els síntomas i tractar el desequilibri. Els tipus de tractament i indicacions varíen segons el tipus de Dosha..
 
 

A BHYANG A (MASSA TGE AYU RVÈDIC)

El Abh yanga o massatge ayurvèdic és un massatge de tot el cos que implica esquena, braços, mans, coll i cap (quan es combina amb Champi), les cames, els peus, zona pectoral i zona abdominal.
Els olis aplicats es trien d´acord amb l´estació (o millor dit al dosha que es trova en excès en aquell momento de l´any), a la constitució personal, i a la patología o desquilibri a tractar. La majoria d´ells tenen una base de sesam, coco o ametlla i poden contenir decoccions d´herbes quan s´utilitzen amb fins curatius. Durant la sessió, l´oli s´escalfa i s´aplica directamnt sobre la pell.
Per principi l´Abhyanga és un tipus de tractament mèdic i l´objectiu principal és la teràpia.
El massa tge ayurvèdic, nutreix la pell, activa la circula ció sanguínea, desintoxica, revitalitza tot el cos i indueix a una relaxació profunda. Aquest tractament és recomenable en casos de trastorns del son, cansanci i altres tipus de desordres de tipus Vata.
MÉS INFORMACIÓ
Aquests 5 elements a la seva vegada es combinen en els éssers vius en tres energies essencials que son fundamentals per l´expressió i el desenvolupament de tot tipus de vida. En el cos son les encarregades de regular tots els procesos fisiològics. Aquestes energies es coneixen com DOSHAS i es denominen Vata, Pita i Kapha..

Els doshas realitzen accions molt diverses en el cos humà per gestionar totes les funcions de l´organisme com la respiració, la digestió, la circulació, la conducció nerviosa, el sistema hormonal, el metabolisme ce.lular, la immunitat, etc. S´encarreguen de gestionar tot el necessari per mantener l´equilibri homeostàsic intern del cos i assegurar la vida.
En l´ésser viu els pancamahabhutas (o 5 elements) es combinen amb els doshas per formar els diversos teixits (plasmàtic, sanguini, muscular, gras, ossi, nerviòs i reproductor) que formaran els diferents organs, aparells i sistemes del cos.

Per Ayurveda tota patología ve del desequilibri dels doshas que mantingut en el temps genera una acumulació d´Ama (o toxines) en els diferents teixits desenvolupant d´aquesta manera les diferents enfermetats o patologies existents en funció del o dels doshas i del o dels teixits que es vegin afectats. Per tant, en el concepte ayurvèdic de salut, la curació vindrà de la reequil.libració d´aquests per prevenir o reconduïr la malatia.

65€ Preu de la sessió

(Duració 60 minuts)

90€ Preu de la sessió

(Duración 90 minutos)


CONTRAINDICACIONS

•Persones que estiguin atravesant un procès oncològic
•Persones que hagin sofert una inter venció quirúrgica en els últ ims 6 mesos
•No és recomena ble en dones embarassades durant les primeres 16 setmanes
•No s´ha d´ apli car en ca s de prob lemes de pell com ferides ober tes, brots actius d´ ecz ema, psoriasis, herpes (i altre s infeccions víriques, bacteri anes o fúngiques de la pell)
Massatge estimulant amb oli al cap, coll i espatlles. Bo per reduïr dolors de cap, migranya, sinusitis i dolor al coll. Augmenta els nivells d´energia.

Preu de la sessió 49€

(Duració 50 minuts)

Siro" significa "cap" i "dhara" és el fluxe continu de líquid. En aquest tractament, els olis d´ herbes es posen sobre el front seguint una metodología determinada durant 40 minuts. Aquest tractament està principalment indicat en casos de trastorns del son, pèrdua de memòria, mals de cap, tensió mental i algunes malalties de pell. Normalment va precedit del massatge de cap Champi i a vegades tambè es combina amb el massatge de cos sencer Abhyangam.

Preu de la sessió 120€

(Duració 90 minuts)

Català